Fastighetsförvaltare

Lång erfarenhet i branschen

Ett heltäckande utbud av tjänster
inom fastighetsförvaltning

Ett enklare fastighetsägande

Med oss som din fastighetsförvaltare blir fastighetsägandet enklare. Vi erbjuder professionella tjänster inom fastighetsförvaltning, bygg och renovering så att du som fastighetsägare kan luta dit tillbaka och låta oss ta hand om underhållet och den dagliga skötseln av dina fastigheter. Vi erbjuder även tjänster inom ekonomisk förvaltning som syftar till att göra din fastighetsekonomi bättre och mer överskådlig.

Kontakta oss idag så ger vi dig mer information om de tjänster som vi erbjuder och kan ta fram en individuellt anpassad plan för ditt fastighetsunderhåll och den ekonomiska hanteringen.

En fastighetsförvaltare du kan lita på

Som fastighetsägare är det viktigt att du har tillgång till professionell partner för service, underhåll och renoveringar. När något händer har du inte tid att vänta på att olika leverantörer ska höra av sig utan du behöver en kontakt som du kan ringa i ur och skur när något behöver göras. Den typen av service får du när du anlitar oss. Du kan alltid höra av dig om något behöver lösas akut och vi tar fram en plan för regelbundet underhåll så att fastigheten kontinuerligt hålls i gott skick. Så kan du bättre skydda dig mot onödiga otrevliga överraskningar.

Du väljer vilka tjänster du vill ha

Hos oss har du möjlighet att själv välja vilka tjänster du vill få hjälp med. Vi erbjuder dels standardpaket med olika innehåll, men det går givetvis även bra att skräddarsy ett paket just för dina fastigheter om så önskas.

Nedan beskriver vi närmare de olika tjänster som vi kan hjälpa dig med inom såväl teknisk som ekonomisk fastighetsförvaltning.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning är ett område som är mycket viktigt att ha kontroll över när man äger en fastighet. Det är viktigt att ha system för att bibehålla kontrollen över det aktuella läget, ha en plan för att kunna hantera förväntat underhåll samt för att kunna skydda sig mot oväntade utgifter som kan tänkas uppstå. Vi kan bland annat hjälpa dig med följande tjänster:

  • Rådgivning och styrelsefunktioner - Vi kan erbjuda kvalificerad ekonomisk planering, närvara vid styrelsemöten, vid behov representera dig i domstol eller gentemot myndigheter, ta hand om årsbokslut och andra styrelserelaterade tjänster.
  • Bokföring och deklarationer - vi kan ta hand om hela bokföringen så att denna sköts enligt gällande regler, att rätt avdrag görs med mera.
  • Fakturahantering - vi ser till att dina fakturor för varor och tjänster, samt de fakturor som du själv skickar ut till hyresgäster med flera betalas i tid, tar hand om avisering, avgifter, hyror och bevakning av betalning.
  • Kontrakt och medlemshantering - i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter är det viktigt att ha kontroll på medlemsregister, pantregister och lägenhets- eller lokalförteckningar. Vi kan även sköta kontakten med mäklare vid försäljningar.

 

Detta är bara ett axplock av de tjänster som vi erbjuder inom ekonomisk förvaltning. Vår målsättning är att erbjuda system och tjänster som gör det enkelt för dig att få fullständig ekonomisk kontroll över dina fastigheter.

 Bostadsrätter

Teknisk förvaltning

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för skötsel av fastigheter såväl in- som utvändigt. Utöver mindre reparationer såsom byte av lampor, städning eller klottersanering kan du även få hjälp med marktjänst såsom gräsklippning och trädgårdsskötsel, snöröjning och takskottning. Vi utför reparation av snickerier, måleriarbeten, ser till att ventilation och värmesystem fungerar som det är tänkt och mycket mer.

Att ha en pålitlig och kunnig fastighetsskötare är mycket viktigt för att den dagliga driften av en fastighet ska fungera. Vi ser till att lägga upp hållbara underhållsplaner och kan i många fall hjälpa dig direkt med renoveringar och underhåll tack vare den kompetens som finns i vårt eget företag. I de fall det krävs renovering som vi inte kan hantera på egen hand hjälper vi dig med upphandlingen för att få ett så bra pris som möjligt för tjänsterna som beställs.

Bland de tjänster som vi själva kan erbjuda hittar du bland annat måleritjänster, bygg- och renoveringstjänster in- och utvändigt, takrenovering, fönsterrenovering, badrums- och köksrenovering med mera. Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort om det är något som behöver åtgärdas med kort varsel.

För att göra den tekniska förvaltningen enklare har du tillgång till ett webbaserat verktyg där du kan rapportera saker som behöver åtgärdas samt kommunicera direkt med din fastighetsskötare.

Fastighetsförvaltare med helhetskoncept

Vår styrka är just att vi erbjuder ett samlat koncept där du kan få hjälp med allt som du kan behöva av en fastighetsförvaltare från ett och samma ställe.

Projektledning, budgetering, rådgivning, underhållsplaner - vi ser till att du får en fastighetsförvaltning som arbetar till din fördel.

Välkommen att kontakta oss idag för att få mer information om de tjänster vi erbjuder som fastighetsförvaltare. Vi ser fram emot att få samarbeta med dig!

Vi gör ditt fastighetsägande tryggt & enkelt med effektiv fastighetsförvaltning.